EU4Business

 

 

EU4Business projektu

Mikro, mala i srednja poduzeća u Bosni i Hercegovini imaju potencijal da stvaraju rast i otvaraju nova radna mjesta. S ciljem jačanja ekonomije BiH, EU4Business projekat Europske unije potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj.

Za ovu svrhu, ukupno 10 miliona eura namijenjeno je putem dodjele bespovratnih sredstava.

Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća, farmeri i poduzetnici, sa posebnim naglaskom na mlade, žene i ugrožene grupe. Projekat se također bavi poboljšanjem poslovnog okruženja u BiH. Rezultati će se mjeriti novim radnim mjestima te povećanim izvozom i prodajom, kao i boljim korištenjem EU fondova.

EU4Business projekat vrijedan je 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. 

Naziv projekta: Kompletiranje proizvodnje inox rezervoara i razvoj inovativnih računarskih programa za projektovanje i proizvodnju metalnih posuda

Lokacije na kojima se implementira projekat: Banja Luka

Oblast: Izvozno-orijentisani sektori

Sektor(i): Metalna i mašinska industrija

Kratak opis projekta: U okviru ovog projekta Holzex Group d.o.o. namjerava unaprijediti proizvodne kapacitete kroz nabavku dvije nove  mašine za obradu lima. Pored mašina namjerava nabaviti i licencirani CAD software za projektovanje mašinskih konstrukcija te izvršiti njegovu nadgradnju za efikasnije i brže projektovanje svojih tipskih proizvoda. Dodatno namjerava unaprijediti organizacione kapacitete kroz nabavku i implementaciju savremenog ERP sistema. Kroz projekat je tako predviđeno unaprijeđenje organizacionih, proizvodnjih i projektantskih kapaciteta što treba biti praćeno i zapošljavanjem novih radnika. Očekujemo da ćemo na taj način postići poboljšan kvalitet proizvoda, i povećati obim proizvodnje i izvoza na tržište EU. Projekat treba da doprinese i povećanju inovativnih kapaciteta preduzeća te upošljavanje novih visoko kvalifikovanih radnika.

Projekat provode: Holzex Group d.o.o., Banja Luka

Ukupna vrijednost projekta (u KM) : 209.940

Odobrena sredstva (u KM): 102.000

Vrijeme trajanje projekta: 12 mjeseci

 

Sadržaj ove web stanice je isključiva odgovornost kompanije Holzex Group d.o.o. i nužno ne odražava stanovišta Evropske unije ili BMZ-a.

 

  Implementiraju: 

         
Holzex Group d.o.o.