Savremena IT riješenja prilagođena vašim potrebama - optimizujte vaše resurse za maksimalne poslovne rezultate

 

Poslijednjih dvadeset godina informacione tehnologije su našle široku primenu u svim segmentima društvenog i poslovnog života, te tako postale nezaobilazan dio savremenog društva. Njihova široka implementacija u institucijama društva, te u svim poslovnim procesima značajno doprinosi kvalitetu života, odnosno produktivnosti i konkurentnosti privrednih subjekata. Izbor adekvatnih IT riješanja i njihovo ukomponovanje u finansijsku konstrukciju poslovanja je cilj svakog preduzeća. 

Bosna i Hercegovina je u implementaciji savremenih informacionih tehnologija u velikom kašnjenju u odnosu na većinu evropskih zemalja, kako u društvenom tako i u poslovnom  sektoru. To ima veliki i direktan uticaj na konkurentnost i produktivnost domaćih preduzeća, te kvalitet društvenog života uopšte. Cilj nam je da kroz sopstveni razvoj i transfer tehnologije, a koristeći evropsko iskustvo i partnersku mrežu, domaćim preduzećima i institucijama ponudimo najsavremenija rješenja u ovoj oblasti.

Naše znanje i iskustvo u domenu organizacionog, institucionalnog i finansijsko-pravnog okvira poslovanja, sistema upravljanja kvalitetom, funkcionisanja proizvodnih preduzeća, te poznavanje savremenih informacionih tehnologija, osnova su da vjerujemo da većini domaćih preduzeća i institucija možemo ponuditi riješenja za unaprijeđenje poslovanja. Samostalno ili sa partnerima realizujemo projekte u slijedećim oblastima:

  • Projektovanje, razvoj i implementacija informacionih podsistema za CRM (Customer Relationship Management), HRM (Human Resource Management), PM (Project Management), PP (Production Planning), SM (Service Management), i drugih.
  • Projektovanje, razvoj i implementacija integrisanih informacionih sistema – ERP.
  • Obrada podataka na svim DBMS (Database Management System) sistemima.
  • Automatizacija u domenu CAD/CAM (Computer Aided Design/Manufacturing) - ERP (Enterprise Resource Planning) integracije.
  • Registracija internet domena, izrada web prezentacija i web portala.
  • Hostovanje internet sajtova i portala.
  • Izrada desktop i web aplikacija po želji klijenata.
  • Usluge programiranja po zahtjevima klijenata.
  • Konsultantske usluge u domenu informacionih tehnologija.
  • Održavanje informacionih sistema i opreme.
Web dizajn: Holzex Group d.o.o.